RECHTSGEBIEDEN

Arbeidsrecht
Mkb’er of multinational, u wilt de beste mensen om u heen. Wij zijn ervaren begeleiders en uitvoerders van uw reorganisatieprocessen. Ook in individuele arbeidszaken. Voor werkgevers én werknemers. 

Ondernemingsrecht
Uw advocaat is vaak uw beste adviseur. Dankzij kennis van het recht. En door ervaring in crisissituaties. Daarop baseren we onze zakelijke aanpak. We denken mee, bereiden voor en ontzorgen. Samen met u, de ondernemer.

Bestuursrecht
Plannen zijn er om gerealiseerd te worden. En al zijn regels nog zo strikt, in de uitwerking is er altijd ruimte voor nuances. Een rigide toepassing is niet altijd nodig. Het gaat om de juiste balans. Wij vinden dat voor u.

Letselschaderecht
Soms krijgt u te maken met diep ingrijpende gebeurtenissen. Ook in deze zaken moet u kunnen rekenen op mensen die het hoofd koel houden. Een rots in de branding.

Incasso’s
Waarvoor u hard gewerkt heeft, hoort betaald te worden. Binnen de afgesproken termijn, niet later. Ook u wilt immers vooruit kunnen kijken. Wij begrijpen dat.

Familierecht
Het rechtsgbied van echtscheidingen, huwelijksvermogensrecht, alimentatie, gezagsrecht, adoptie, ontkenning/erkenning vaderschap, ondertoezichtstelling, ondercuratelestelling en onderbewindstelling.
Een breed en gecompliceerd rechtsterrein. Bijstand door specialisten.

4